Aktuellt

19 Februari Malmö Fritid

Information från Malmö Fritid

Information till föreningar i Malmö med anledning av coronapandemin 2021-02-19 Nu är vi många som längtar efter ljusare tider på alla sätt och vi önskar väl alla att få återgå till en normal vardag där fritidsaktiviteter och träningar endast förknippas med glädje och samhörighet. Tyvärr är vi inte där än. På gårdagens presskonferens (18/2) meddelade regeringen att uppmaningen till landets kommuner om att hålla all icke nödvändig verksamhet stängd förlängs ytterligare två veckor. För fritidsförvaltningens del betyder detta att vi inte gör några förändringar eller öppnar upp för fler grupper i dagsläget. Vi har alla även fortsättningsvis ett gemensamt ansvar när det gäller att vidta åtgärder för att undvika smittspridning. För föreningar, ledare och varje enskild aktiv gäller det att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd. Respektive idrottsförbund har dessutom reglerat hur föreningar kan bedriva verksamhet på ett så smittskyddsäkert sätt som möjligt – även dessa ska följas. Budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydligt – nu gäller det att hålla i och hålla ut för att undvika ökad smittspridning och en tredje våg. Nästa vecka är det februarilov för Malmös barn och unga och vi vet alla hur viktigt föreningslivet är när det kommer till att aktivera alla lovlediga. Som ni vet har vi fått ställa in alla fysiska prova på-aktiviteter inom Kul i Malmö, men på kulimalmo.se kommer det att bjudas på tips och digitala aktiviteter under hela veckan. Tack för ert engagemang och ansvarstagande!

Vänliga hälsningar Johan Hermansson, fritidsdirektör

 

Följande gäller tills vidare:

• Fritidsförvaltningens utomhusanläggningar är öppna för föreningsverksamhet (träning) oavsett ålder och serietillhörighet. • Inomhusanläggningarna är öppna för föreningsverksamhet (träning) för barn och unga födda 2002 eller senare. • Varje anläggning har ett begränsat maxantal personer utifrån pandemilagen (10 kvadratmeter per person).

Lär mer på malmo.se:

https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Forforeningar-och-ideburna-organisationer-med-anledning-av-coronaviruset-och-covid-19.html

16 Februari uppdatering från Svenska BTF

SBTF aktiverar alternativ 2 för vårsäsongens planering

Läs mer information från Svenska BTF   HÄR

Svenska BTF scenarioplanering ser du   HÄR

Svenska BTF covid-protokoll ser du    HÄR

 

Information från Skånes BTF

Läs mer   HÄR

Corona / Covid 19 verkar inte vilja släppa taget så lätt.

Malmö kommun har sedan fredagen den 22 januari följande riktlinjer på sin hemsida rörande föreningsaktiviteter:

"Inomhusanläggningarna är öppna för föreningsverksamhet (träning) för barn och unga födda 2005 eller senare. Varje anläggning har ett begränsat maxantal personer utifrån pandemilagen (10 kvadratmeter per person).

Omklädningsrummen på anläggningarna hålls stängda och är endast öppna om det inte finns andra toaletter att tillgå. Omklädningsrummen på baden hålls öppna för skolsim, simskolor och föreningar som har verksamhet på plats för barn och unga födda år 2005 eller senare. Föreningslivet har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsförbundens riktlinjer. Det är möjligt att boka träningstider i fritidsförvaltningens anläggningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Matcher/cuper är ej tillåtna.

Verksamhet på alla anläggningar ska bedrivas enligt de allmänna råden. De verksamheter som inte bedrivs enligt de allmänna råden kan komma att stängas av"

Vi har noterat att träning försiggår sporadiskt i vår hall, texten i fet stil ovan skrämmer oss, vad skulle hända med klubben om vi blev avstängda från hallen? Om någon noterar att seniorer tränar och anmäler detta till kommunen!?

Styrelsen vill med denna information understryka att hallen tillsvidare är stängd för senior träning och vädjar till er alla att respektera detta.

Vi meddelar så fort någon förändring sker i råden från Malmö Kommun. Förhoppningsvis till det bättre.

Styrelsen i Kvarnby AK

Stödföreningen

Årsdragning 2020 och nytt år, läs mer  HÄR